שמואל צדיק יועץ עסקי וארגוני

( בכלכלה / מנהל עסקים M.A )
.יועץ עסקי ובוגר לימודי ייעוץ ארגוני
עוסק בתחומי הייעוץ החל משנת 1989 במסגרות שונות באמצעות
.צוות יועצים
היתרון שלי כיועץ נעוץ באפשרות למתן פיתרון כולל לעסק תוך
.היעזרות בכלי ייעוץ רב מקצועיים
 
       
פעילות החברה
:אבחון עסקי וארגוני
 
מאבחן ארגונים, חברות ועסקים הן באמצעות "ארגז הכלים" של היועץ העסקי
.והן באמצעות הכלים האבחוניים של הייעוץ הארגוני
הייחוד בפעילות זו, באפשרות לאבחון כולל של העסק בכלי אבחון הבאים מתחומי הייעוץ
.השונים
.עובד בעבודת צוות עם יועצים בתחום השיווק והאימון העסקי
   
     
:ייעוץ עסקי וארגוני
 
,לאחר האבחון ולעיתים ללא אבחון מפורט, ביצוע שינויים בעסק באמצעות כלי הייעוץ הארגוני
.כלי הייעוץ הפיננסי, הייעוץ השיווקי והאימון העסקי
   
     
הקצאת מסגרות אשראי:
 
:טיפול מקצועי בהקצאת אשראי לעסק מול הבנקים וכן באמצעות קרנות הסיוע לעסקים
.'קרן רש"י, קרן לסיוע בערבות המדינה, קרן דיסקונט לעסקים, עסק משלך וכד
   
     
:הכנת תוכניות עסקיות
 
:התוכניות העסקיות נערכות למטרות שונות
קבלת החלטות על ביצוע השקעות, מסירת התוכנית למשקיע פוטנציאלי, מסירת התוכנית
.לבנק או לקרן המממנת פיתוח עסקים
.הפעילות כוללת גם מו"מ עם המשקיע ו/או עם הבנק
   
     
:הגשת חוות דעת של מומחה לבתי המשפט
 
.'שירות זה כולל הערכת נזקים כלכליים שנגרמו לעסקים עקב פעילות או מחדל של צד ג
.השירות כולל גם הופעה בבתי משפט
   
     
:בדיקת שווי חברות
 
לשם מציאת משקיע ו/או קונה לעסק.
   
     
:חונכות עסקית
 
לווי עסקים ומנהלים לשם ביצוע שינויים בעסק.
   
     
:הקמת מערכות שליטה ובקרה בעסק
 
.'מערכות תמחיר, תקציב, תזרים מזומנים וכד
   
     
בדיקות כלכליות ופיננסיות של עסקים
 
     
לווי שוטף של חברות / חברות בקשיים
 
     
:הכנת בקשות למוסדות
 
מפעל מאושר, מדען ראשי.
   
     
.הרצאות וסדנאות
 
     
:מאמרים
<<
<<
<<
<<
 
   
 
רח' הגלים 9 נס ציונה
08-9300105
:'טלפקס
052-2590857
:נייד
050-6959359
:נייד
szadik@eshkol.biz
.ד.א